Aktuální info

Podnět Jaroslavi zamítnut

Wed, 02/09/15 - 20:39
V minulých dnech se v diskuzi objevila informace o tom, že Jaroslav vznesla protest proti výsledku zápasu 2. kola (1:2 pro Chvojno). Přinášíme informaci obsaženou ve zprávě DK OFS 16/15

 DK převzala podnět TJ Jaroslav k utkání číslo 215532A2A0202 a konstatuje, že podnět byl předán po termínu a nelze jej řešit. Zápis o utkání byl vedoucími mužstev řádně uzavřen a nebyl vznesen protest a dle § 30 Procesního řádu  FAČR.