Aktuální info

Tréninky již od 17:30

Mon, 23/09/13 - 15:35
Vzhledem ke stále se zkracujícím dnům se začátek tréninků posunuje již na 17:30.